Algemene voorwaarden Babydans

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen die door Babydans worden verzorgd. De inschrijving voor deelname aan een cursus betekent dat je akkoord gaat met deze algemene  voorwaarden. De overeenkomst komt tot stand door het aanmelden via de website of telefonisch. Direct na je  aanmelding volgt dan, via de mail, de bevestiging en is de inschrijving definitief.

Aanmelden
Aanmelden voor een cursus Babydans kunt u via onze website doen. U ontvang daarna binnen enkele minuten een automatische bevestiging met daarbij de factuur per mail. Babydans gaat vertrouwelijk om met u gegevens en deze zullen niet aan derden worden doorgegeven.

Tarieven
De tarieven voor de cursus Babydans kunt u terugvinden op onze website. De prijs op de website is altijd de correcte en meest up-to-date prijs.

Betaling
Babydans werkt met een directe betaling online via iDEAL. Uw reservering is pas definitief als de betaling voor de cursus is voldaan. U ontvangt enkele minuten na de aanmelding en betaling de factuur per mail.

Annulering door deelnemer
Annuleren van een cursus Babydans dient schriftelijk, bij voorkeur via email, te gebeuren. Tot 4 weken voor aanvang van de cursus kan kosteloos geannuleerd worden en ontvangt u het cursusgeld terug.  Bij annulering tussen 2 en 4 weken voor aanvang van de cursus betaald u € 25,00 aan annuleringskosten en ontvangt u de overige kosten van het cursusgeld terug.  Bij annuleringen minder dan 2 weken voor aanvang van de cursus of tijdens de cursus, is er geen restitutie van het cursusgeld mogelijk.

Annulering door Babydans
Mocht door overmacht aan de kant van Babydans de cursus niet door kunnen gaan, dan is Babydans gerechtigd deze te verschuiven, de locatie te wijzigen, een vervangster in te zetten of de gehele cursus of enkele les te annuleren met terugbetaling van de gemiste les(sen).

Te laat komen & Afwezigheid
De cursisten dienen op tijd aanwezig te zijn. De lessen van de cursus Babydans bevatten opbouw en structuur welke belangrijk is voor u en uw kindje. Wanneer u de les te laat betreed stoort u niet alleen de groep die al begonnen is maar start u zelf ook onrustig met uw baby.
Bij afwezigheid dient dit uiterlijk een uur van te voren gemeld te worden. Het melden van afwezigheid kan telefonisch/sms of via e-mail. Een gemiste les kan niet ingehaald worden.

Wijzigingen in persoonsgegevens
Bij wijzigingen in uw persoonsgegevens wordt u vriendelijk verzocht deze gegevens zo snel mogelijk door te gegeven. Dit kan telefonisch of via de e-mail doorgegeven worden.

Aansprakelijkheid
De oefeningen zijn veilig mits je de docent Babydans goed opvolgt en de grenzen van jouw lichaam en die van je baby respecteert. Hoewel de cursussen geheel ongevaarlijk zijn, is deelname aan een cursus voor eigen risico. Babydans en haar docenten kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het oplopen van letsel tijdens deelname aan het door haar georganiseerde activiteiten. Babydans kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen van de deelnemer aan de activiteiten van Babydans. Babydans heeft het recht schade veroorzaakt aan het gebouw en/of materialen veroorzaakt door de deelnemer te verhalen bij de deelnemer.

Geregistreerde en beschermde lesmethode
Babydans is bedacht en ontwikkeld door Malou van Rede en is een geregistreerde en beschermde lesmethode. Enkel gecertificeerde dansscholen, instellingen en kinderdagverblijven mogen Babydans aanbieden. Deze geregistreerde lesmethode is wettelijk beschermd en is opgeslagen in het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE).
Het is niet toegestaan informatie die tijdens de cursus wordt verstrekt, muziek, informatie op de website, en/of het beeldmateriaal zonder toestemming te kopiëren, te verspreiden of te verveelvoudigen. Cursisten mogen de informatie wel afdrukken en/of downloaden voor eigen gebruik.